Podpisanie umowy na opracowanie projektu budowlanego „Adaptacja części Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach na garaż dla trzech samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach”

W dniu 08.10.2018 r. Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Projektowanie Architektoniczne Piotr Ostoja- Lniski.

Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów oraz kosztorysów do zadania pod nazwą „Adaptacja części Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach na garaż dla trzech samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach.”