Dofinansowanie instalacji OZE.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego2014-2020. (Konkurs NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17). Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 177 228 286,32 PLN. Termin, do którego można