Informatyzacja usług publicznych w gminie Świątki.

W dniu 18 lipca 2018 r. pomiędzy ZETO PROJEKT Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Pawła Sadowskiego Prezesa Zarządu a Gminą Świątki reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Świątki została podpisana umowa na wykonanie I części projektu dotyczącego informatyzacji usług publicznych w gminie Świątki.

Całkowita wartość projektu wynosi 721 395,00 zł, z czego wkład własny Gminy wynosi 108 209,25 zł a wysokość dofinansowania wynosi 613 185,75 zł.

W ramach inwestycji zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz powstanie elektroniczna platforma świadczenia e-usług, które ułatwią interesantom kontakt i dostęp do usług świadczonych przez urząd (m.in. prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).