DOTACJA DO PIECÓW (informacja dotycząca uzyskania dotacji na zadania polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne)

Dotacja jest udzielana na wymianę istniejącego nieekologicznego pieca lub kotła c.o. przestarzałej konstrukcji na piec nieposiadający dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych (np. węgiel, koks, miał), spełniający wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadający 5 klasie wg normy PN-EN-303-5:2012, który uzyskał certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą.

Do pobrania:

Regulamin okreslający zasady udzielania dotacji celowej z budzetu Gminy Świątki

Wniosek o udzielenie dotacji celowej