Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

Zarząd Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie
informuje o warunkach tegorocznego naboru wniosków o stypendia „FZO”.
Dokumenty można składać w terminie od 16 sierpnia do 07 września 2018 roku.

Szczegółowych informacji można uzyskać u koordynatora Fundacji
Pani Joanny Rogowskiej tel. 89 521 05 69 oraz na profilu internetowym Fundacji (facebooku): https://www.facebook.com/fundacjafzo?ref_type=bookmarks

Link do pobrania wniosku:  https://drive.google.com/drive/folders/0B8txksRQDObEfjJFYThYY1pIUDZLRkg0Q29ObGFlQlRxNmY0MEdKLXNFSGNTb25lVGlIalE

Do pobrania: Stypendia Fundacji FZO