Category Archives: Inwestycje

Nowe chodniki w Gminie Świątki

W dniu 21 grudnia 2017r. odbył się odbiór chodników w Gminie Świątki. Do użytku oddano łącznie 696 m chodników w miejscowościach: Brzydowo, Różynka i Garzewo. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne podczas prac stwierdzono niewielkie usterki, które zostaną naprawione do 30 kwietnia 2018r. Całkowity koszt

Podpisanie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznych w Gminie Świątki.

W dniu 24 lipca 2017 roku w Świątkach została podpisana umowa pomiędzy Gminą Świątki a firmą Eko-Solar sp. z o.o. na budowę instalacji fotowoltaicznych obsługujących budynek administracyjny Urzędu Gminy Świątki oraz budynki Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ŚWIĄTKI – ŻARDENIKI

UWAGA!! Informuję, że od dnia 10 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. w związku z rozkładaniem nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej Nr 1407N Komalwy – Worławki nastąpi zmiana organizacji ruchu.  Objazd do miejscowości: Żardeniki, Komalwy nastąpi przez miejscowości: Konradowo, Worławki, Wilczkowo. Wójt

Remont kapliczki w Świątkach zakończony.

Kapliczki warmińskie stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego Gminy Świątki. Niestety, ten potencjał kulturowy ulega szybkiej degradacji. Pozostawione same sobie, kapliczki przydrożne wkrótce mogą zniknąć z krajobrazu Warmii. Z inicjatywy Wójta Gminy Świątki Sławomira Kowalczyka została wyremontowana kapliczka z XIX w. w Świątkach,

Zawarcie umowy na budowę drogi w Świątkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina, a Gminą Świątki reprezentowaną przez Wójta Gminy Świątki Pana Sławomira Kowalczyka na budowę odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi