All posts by Monika Ćwiek

Warmińsko – Mazurski Kongres Przyszłości – 16.11.2017r.

Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości odbędzie się 16 listopada 2017 roku w Olsztynie. Zgromadzi przedsiębiorców z naszego regionu i najlepszych trenerów mentalnych z całej Polski m.in. takich jak: Jakub Bączek, Łukasz Jakóbiak, Andrzej Cichocki, Artur Kurasiński, Ewa Minge, którzy pokażą, jak ważne jest stawianie na własny rozwój,

Nowy sprzęt dla OSP z Gminy Świątki

W dniu 28 września 2017r. Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk na ręce przedstawicieli OSP Kwiecewo, Skolity, Świątki i Worławki przekazał sprzęt strażacki, który został zakupiony w ramch projektu pt. „Wyposażene jednostek OSP Gminy Świątki”. Strażacy otrzymali m.in. uzbrojenia osobiste strażaka, bbuwie specjalne, ubrania specjalne koszarowe,

Rada Gminy Świątki uchwaliła herb Gminy Świątki

Na XXIV sesji Rady Gminy Świątki radni  podjęli uchwałę Nr XXIV/214/2017  w sprawie uchwalenia herbu i pochodnych herbu Gminy Świątki. Herbem Gminy Świątki jest wizerunek kapliczki w tarczy w polu zielonym. Tarcza jest jednopolna o kształcie typu hiszpańskiego. Na tarczy umieszczone jest godło w kolorze

XXIV Sesja Rady Gminy Świątki – komunikat

  W dniu 28 września 2017r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy. Przed rozpoczęciem obrad Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk pogratulował tegorocznym stypendystkom „Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” – Izabeli Król oraz Katarzynie Kubuj. Następnie złożył podziękowania Panu Stanisławowi Ostrówka – członkowi Warmińsko – Mazurskiego Związku