Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

                                                                                                             „Wykształcenie to dobro, którego                                                                                                            nic nie jest w stanie nas pozbawić”                                                                                                                                            Menander Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam szanownemu Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Administracji i Obsługi placówek edukacyjnych z terenu Gminy Świątki najserdeczniejsze podziękowania za Waszą trudną i odpowiedzialną pracę. Kształcenie młodych

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIĄTKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU

        Wójt Gminy Świątki mgr  Sławomir Kowalczyk zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacajch. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi  w 2016 roku. Ogłoszenie o konsultacji

Sieć „ostatniej mili” – przyłącze szybkiego internetu prosto do naszych domów

Chcesz Internet??? Oznacz się na stronie chceinternet.pl i wskaż obszar zapotrzebowania na sieć. Im więcej osób zgłosi swoje zapotrzebowanie, tym internetowa mapa :potrzeb” dostępu do sieci szybkiego internetu będzie dokładniejsza. Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy w Świątkach można wrzucać ulotke chceinternet.pl do specjalnej urny.