Category Archives: Aktualności

Informacja Nadleśnictwa Dobrocin

Nadleśnictwo Dobrocin informuje, że w związku ze zmianą Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce oraz przeprowadzoną korektą powierzchni ekosystemów referencyjnych w siedzibie nadleśnictwa oraz na stronie internetowej http://www.dobrocin.olsztyn.lasy.gov.pl/ekosystemy-referencyjne# .VR5ptl5v-Uk  zostały zamieszczone wykaz i mapa propozycji ekosystemów referencyjnych. Od dnia 7 kwietnia 2015 roku

GMINA ŚWIĄTKI NABYŁA WÓZ STRAŻACKI

Dnia 27 marca 2015r. Gmina Świątki nabyła wóz strażacki od Gminy Jonkowo. Zgodnie z umową zawartą między gminami, wóz strażacki został przekazany do jednostki OSP zlokalizowanej najbliżej Gminy Jonkowo tj. do OSP Skolity. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy posiada napęd 4×4, zbiornik na wodę o pojemności 2,6m3

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody na środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĄTKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Nabór na stanowisko opiekuna – instruktora kulturalnego Świetlicy w Kwiecewie

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA – INSTRUKTORA KULTURALNEGO                                                                       ŚWIETLICY W KWIECEWIE GMINA ŚWIĄTKI KWIECEWO 25, 11-008 ŚWIĄTKI Stanowisko pracy: opiekun – instruktor kulturalny świetlicy. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie, praktyczna umiejętność obsługi komputera, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie