Nowe chodniki w Gminie Świątki

W dniu 21 grudnia 2017r. odbył się odbiór chodników w Gminie Świątki. Do użytku oddano łącznie 696 m chodników w miejscowościach: Brzydowo, Różynka i Garzewo. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne podczas prac stwierdzono niewielkie usterki, które zostaną naprawione do 30 kwietnia 2018r. Całkowity koszt

Kampania edukacyjna – „Czysty komin – Czysta gmina”.

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego nasila się problem smogu. Niestety, główną jego przyczyną jesteśmy my sami – jesienią i zimą gospodarstwa domowe emitują do atmosfery ogromne ilości szkodliwych związków przez swoje kominy. Jedynym sposobem na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia jest świadome i ekologiczne ogrzewanie domostw –