Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Ślubowania klas pierwszych.

W piątek 12 października 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Ślubowania Pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście: Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, uczniowie klas starszych i przedszkolaki. Wójt Gminy Świątki

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej.

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej pod groźbą kary. Z  dniem 1 stycznia 2013 roku   na podstawie Ustawy  z dnia   23 listopada 2012 r. Prawo   pocztowe, obowiązuje znowelizowana ustawa pocztowa w której jest mowa  o  obowiązku  posiadania i umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej.  Obowiązek ten spoczywa na właścicielu 

W Parku Wiejskim w Świątkach przybyło 50 nowych drzewek.

W dniu 9 października 2018 r. dzieci z klas I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach posadziły w Parku Wiejskim w Świątkach 50 nowych drzewek (sosna pospolita i świerk pospolity). Przed sadzeniem drzewek odbyły się krótkie warsztaty z leśniczym Panem Pawłem Sztremer nt. sadzenia i pielęgnacji drzewek

III Turniej Bokserski „Równe Szanse” w Świątkach.

W sobotę 6 października 2018 r. w Gminie Świątki po raz trzeci odbył się Turniej Bokserski „Równe Szanse”. Głównymi organizatorami byli: Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” oraz Gmina Świątki. Turniej otworzył Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk, który objął zawody honorowym patronatem. Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia sponsorów: – Urząd Gminy