Polska Smakuje darmowa aplikacja mobilna

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz promowania produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji i systemów jakości udostępnił portal internetowy http://www.polskasmakuje.pl i darmową aplikację Polska Smakuje w celu zwiększenia dostępności do lokalnych i regionalnych producentów żywności wysokiej jakości. Rolnik

DOTACJA DO PIECÓW (informacja dotycząca uzyskania dotacji na zadania polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne)

Dotacja jest udzielana na wymianę istniejącego nieekologicznego pieca lub kotła c.o. przestarzałej konstrukcji na piec nieposiadający dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych (np. węgiel, koks, miał), spełniający wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadający 5 klasie wg normy PN-EN-303-5:2012,

Wiatka i Bojery w Skolitach.

W dniu 4 lipca bieżącego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Skolitach podpisała Umowę z Stowarzyszeniem Krainy Drwęcy i Pasłęki na realizację projektu pt. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączona z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej przez OSP w Skolitach”.