WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Już wkrótce wybory prezydenckie. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://prezydent2015.pkw.gov.pl/. Możne także zapoznać sie z opracowaniami wideo. Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I tura) https://youtu.be/rItlXEwV4Tg Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Uprawnieni do głosowania https://youtu.be/8J8OD_wzl0I Wybory Prezydenta RP

GEOCERTYFIKAT DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO ZE ŚWIĄTEK

Dnia 15 kwietnia 2015r. w Kurzętniku odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą edycję Geocertyfikatu na Warmii i Mazurach. Wśród lauretaów znalazł się Zespoł Szkolno – Przedszkolny ze Świątek. Głównym celem programu było wyeksponowanie naturalnych i antropogenicznych elementów krajobrazu najbliższej okolicy jako walorów turystycznych województwa, zachęcenie do

Informacja Nadleśnictwa Dobrocin

Nadleśnictwo Dobrocin informuje, że w związku ze zmianą Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce oraz przeprowadzoną korektą powierzchni ekosystemów referencyjnych w siedzibie nadleśnictwa oraz na stronie internetowej http://www.dobrocin.olsztyn.lasy.gov.pl/ekosystemy-referencyjne# .VR5ptl5v-Uk  zostały zamieszczone wykaz i mapa propozycji ekosystemów referencyjnych. Od dnia 7 kwietnia 2015 roku

GMINA ŚWIĄTKI NABYŁA WÓZ STRAŻACKI

Dnia 27 marca 2015r. Gmina Świątki nabyła wóz strażacki od Gminy Jonkowo. Zgodnie z umową zawartą między gminami, wóz strażacki został przekazany do jednostki OSP zlokalizowanej najbliżej Gminy Jonkowo tj. do OSP Skolity. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy posiada napęd 4×4, zbiornik na wodę o pojemności 2,6m3