Informacja dla mieszkańców Gminy Świątki

I N F O R M A C J A Drodzy mieszkańcy Gminy Świątki W związku z wprowadzeniem w 2014 r. operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych, położonych w powiecie olsztyńskim województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla

No Thumbnail

Zarządzenie Wójta Gminy Świątki w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 32 WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Na podstawie art. 114 ustawy

Szanowni Państwo !!

Szanowni Państwo W dniu 29.06.2015 r. Rada Gminy Świątki podjęła uchwałę o powołaniu spółki prawa handlowego ze stuprocentowym udziałem Gminy, o nazwie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o. o. Spółka od momentu pełnego ukonstytuowania się (najwcześniej od 01.08.2015 r.) przejmie pieczę nad wodociągami