No Thumbnail

Łaźnia parowa

  OSP w Skolitach zaprasza chętnych do korzystania z Ruskiej Bani (Łaźni Parowej) zlokalizowanej przy Świetlicy Wiejskiej w Skolitach. Sposób korzystania określa załączony Regulamin Korzystania z Obiektu.

Informacja o bezpłatnym szkoleniu dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o odnawialnych źródłach energii tzw. OZE”

W dniu 10 grudnia 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie organizuje konferencję dotyczącą wdrażania przez WFOŚiGW w Olsztynie programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na

Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i OSP w Świątkach

„Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego” W roku 2014 rozpoczną się prace termomodernizacyjne budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz OSP w Świątkach. WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 272 961,39 PLN POŻYCZKA/DOTACJA NFOŚiGW: 163 771,43 / 8 1885,72 PLN. Dofinansowano ze środków Narodowego

„Rozbudowa i modernizacja budynku użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w Skolitach”

„Rozbudowa i modernizacja budynku użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w Skolitach” Inwestycja realizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Koszt inwestycji: 596482,30 zł Wnioskowana kwota