Zimowisko dla dzieci rolników organizowane przez Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS.

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS jest organizatorem zimowiska dla dzieci. Wypoczynek dotyczy dzieci rolników  urodzonych w 2003 i młodsi   z województwa warmińsko-mazurskiego , których co najmniej jeden z rodziców (bądź prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Ogółem z wypoczynku skorzysta 100 dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego. Wypoczynek jest dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

Do pobrania:

Nabor na zimowisko do Zakopanego. 2019.LZS

Zal._3_oswiadczenie

karta-kwalifikacyjna-nowa-2019