Ważna informacja dla mieszkańców bloków nr 98, 100, 102 i 104 w Świątkach.

Drodzy Mieszkańcy bloków nr 98, 100, 102 i 104 w Świątkach

Informuję, że w oparciu o przygotowaną opinię prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku podziału nieruchomości (tj. jednej działki na kilka działek) ustanowiona służebność gruntowa na pierwotnej działce, w wyniku jej podziału, nie wygasa (art. 290 K.c.). Oznacza to, że każdy doczesny właściciel podzielonych działek nie może ingerować w prawo służebności np. zakazując przejazdu i przejścia przez nieruchomości, które prowadzą bezpośrednio do budynku.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Świątki podjęła działania zmierzające do uregulowania niezgodności treści księgi wieczystej nieruchomości dot. Wspólnot bloku nr 98, 100, 102, 104 z rzeczywistym stanem prawnym oraz złożyła wniosek do Sądu o ustanowienie służebności przejazdu/przejścia dla mieszkańców bloku 104 przez działki należące do S.M. „Jedność”.

Ponadto Gmina Świątki, jako wierzyciel, powzięła działania zmierzające do przyłączenia się do toczącego się wobec S.M. „Jedność” postępowania egzekucyjnego, w celu podjęcia próby przejęcia na własność nieruchomości należących do SM „Jedność”.

Z poważaniem:

Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Świątki

 

Do pobrania: Opinia prawna