„Biblioteka na rozdrożu kultur, tradycji i nowoczesności” to hasło przewodnie nowej Biblioteki.

Prace wykończeniowe w nowej bibliotece zbliżają się ku końcowi. Na parterze powstanie: część biblioteczna z wydzielonymi, przyjaznymi strefami dla różnych grup odbiorców; sala widowiskowo-konferencyjna, która będzie pełnić również funkcję pracowni muzycznej z zapleczem cateringowym oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne. Na piętrze powstaną pracownie: ceramiki, rzeźby, tradycji i rękodzieła artystycznego oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne. Biblioteka jest jedyną instytucją kultury w Gminie Świątki i będzie nowoczesnym centrum dostępu do wiedzy, kultury, tradycji oraz ośrodkiem życia społecznego. Powstanie spójna oferta, zdecydowanie wykraczająca poza tradycyjne funkcje biblioteki, skierowana do wszystkich mieszkańców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Wójta Gminy Świątki Sławomira Kowalczyka oraz Rady Gminy Świątki.

Planowany odbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach odbędzie się zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z Wykonawcą oraz w umowie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 21 grudnia 2018 roku.