Podpisanie umów na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Świątki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy.

Dzięki uchwale podjętej w 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w sierpniu b.r. Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk podpisał dwie kolejne umowy na udzielenie dotacji na:

  1. częściową modernizację instalacji elektrycznej wewnątrz Kościoła pw. Świętych Kosmy i Damiana w Świątkach – dotacja w wysokości 7.000,00 zł
  2. program badań konserwatorskich drewnianej chrzcielnicy i płaskorzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Kościele pw. św. Jakuba Starszego w Kwiecewie – dotacja w wysokości 5.000,00 zł