Podpisanie umów na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne.

W ramach udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Świątki w dniu 31 lipca 2018 r. Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk podpisał 2 umowy z mieszkańcami naszej Gminy.

Każda umowa jest dofinansowana dotacją z budżetu Gminy w wysokości 100 % poniesionych nakładów finansowych lecz nie więcej niż 3.000,00 zł brutto.