Wiatka i Bojery w Skolitach.

W dniu 4 lipca bieżącego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Skolitach podpisała Umowę z Stowarzyszeniem Krainy Drwęcy i Pasłęki na realizację projektu pt. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączona z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej przez OSP w Skolitach”.

W ramach przyznanego grantu a jest to 49 937,00 zł powstanie wiatka o wielkości 35m2 nad jeziorem Skolity, wiatka magazynowa o wielkości 24m2 przy remizie oraz zostaną zakupione dwa profesjonalne bojery, z których w okresie zimowym będzie można nieodpłatnie korzystać po uprzednim umówieniu z wyznaczonym druhem z OSP Skolity.

Oprócz zadań infrastrukturalnych zostanie wydana ulotka, dwie tablice i zostaną wykonane nasadzenia. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec października tego roku.

Należy zaznaczyć, iż zakładany poziom dofinansowania tego projektu wynosi aż 99,99%.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.