Relacja z Gminnych Dni Rodziny – 03.06.2018 r.

W dniu 3 czerwca 2018r. w Parku Wiejskim w Świątkach odbył się festyn rodzinny pn. „Rodzina – Dom – Ojczyzna”. Oficjalnego otwarcia Festynu dokonał Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk. W ramach festynu odbył się Wyścig Kolarski „Warmiński Klasyk” o Eko Puchar Wójta Gminy Świątki, w którym wzięli udział kolarze nie tylko z Polski. Nad bezpieczeństwem podczas wyścigu czuwali strażacy z OSP Skolity i Worławki, Policja oraz ratownicy medyczni z PCK w Olsztynie.

Edukację w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego i udzielania pierwszej pomocy poprowadzili strażacy z OSP Świątki i Kwiecewo. Dodatkowo strażacy przygotowali dla dzieci tor przeszkód zakończony strącaniem pachołka. Wszystkie dzieci biorące udział otrzymały nagrody.  Największą jednak atrakcją okazał się basen ze środka pianotwórczego. Dzięki obecności strażaków i Policji wszyscy czuli się bezpiecznie.

Na stanowisku Urzędu Gminy Świątki odbył się quiz z wiedzy o rodzinie, gminie i ekologii. Na uczestników festynu czekała Mobilna Biblioteka Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach ze stanowiskiem tabletów, książkami o tematyce rodzinnej i patriotycznej, zagadkami o rodzinie i Ojczyźnie oraz warsztatami ceramicznymi. Był także Salon Makijażu dla dzieci, dzięki któremu dzieci mogły zamienić się w postaci z bajek. Dodatkowymi atrakcjami dla najmłodszych były dmuchańce, wyścig rowerowy i animacje. Każdy chętny mógł zagrać w szachy lub warcaby.

Dodatkową atrakcją był pokaz w zakresie Powszechnej Obrony Cywilnej. Sposoby zachowań i instruktaże zasad postępowania, w tym pokazy sprzętu, prowadzone przez żołnierzy 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, w sytuacji: znalezienia niewybuchu / niewypału (różnice), skażeń chemicznych Przemysłowymi Środkami Trującymi (PŚT) i Bojowymi Środkami Chemicznymi, Biologicznymi i Promieniotwórczymi oraz pomoc medyczna przedlekarska, ewakuacje rannych, w tym z pojazdów. 

Festyn uświetniały występy dzieci, lokalnej grupy kabaretowo-wokalno-instrumentalnej „Silna Grupa na Wezwanie” oraz Kabaretu „Kaczki z Nowej Paczki”. Piękne głosy, dobra muzyka i słoneczna pogoda umiliły niedzielne popołudnie .

O puste żołądki uczestników festynu zadbały mieszkanki naszej Gminy biorące udział w projekcie "Jak nie my to kto". 

Swoją pomocą wszystkim chętnym służył Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Gminy w Świątkach.

Do organizacji Festynu przyłączyły się lokalne stowarzyszenia Ogniwo Skolity, UKS Junior, placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  oraz lokalni przedsiębiorcy.

Dzięki życzliwości partnerów kolejny festyn rodzinny w Gminie Świątki można zaliczyć do udanych.