Rada Gminy Świątki uchwaliła herb Gminy Świątki

Na XXIV sesji Rady Gminy Świątki radni  podjęli uchwałę Nr XXIV/214/2017  w sprawie uchwalenia herbu i pochodnych herbu Gminy Świątki.

Herbem Gminy Świątki jest wizerunek kapliczki w tarczy w polu zielonym. Tarcza jest jednopolna o kształcie typu hiszpańskiego. Na tarczy umieszczone jest godło w kolorze białym (srebrnym). Godłem herbi jest wizerunek kapliczki kolumnowej znajdującej się w Dąbrówce. Po prawej i po lewej stronie znajduje się żółty (złoty) kłos pszenicy symbolizujący rolny charakter gminy. Podstawą herbu jest srebrny wizerunek rzeki – Pasłęki. Pochodnymi herbu Gminy Świątki jest flaga z godłem Gminy Świątki oraz pieczęcie herbowe.

Autorem projektu herbu i jego ochodnych jest grafik p. Magdalena Gach. Projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA.