NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA PODNOSZĄ KWALIFIKACJE

Dnia 29 sierpnia 2017 roku  w Urzędzie Gminy Pani Marta Laszkiewicz  zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z prawem aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego, po zdanym egzaminie przed Komisją egzaminacyjną nauczyciel składa ślubowanie.Takie ślubowanie złożyła Pani Marta Laszkiewicz, która  pomyślnie zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Tak mi dopomóż Bóg.”

Podczas ślubowania Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk złożył gratulacje i wręczył Pani Marcie akt nadania stopnia zawodowego nauczyciela.

Jeszcze raz gratulujemy