Category Archives: Wydarzenia

BIBLIOTEKA W ŚWIĄTKACH NA 5

Po raz szósty Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodzili samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. BIBLIOTEKA W ŚWIĄTKACH NA 5 „W 2016 roku po raz szósty Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagradziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Docenieni zostają Ci, dla których

Uroczystość Pasowania na Ucznia

  Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2016 r. utkwi w pamięci trzydzieściorga dzieci z Gminy Świątki, które właśnie tego dnia odegrały główną rolę w uroczystości Pasowania na Ucznia w Szkole Podstawowej w Świątkach. Uroczysty apel rozpoczęła Pani Dyrektor Agnieszka Miąsko oraz wicedyrektor Pan Robert Łaszczewski.

Podpisanie umowy na realizację projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących budynek administracyjny Urzędu Gminy Świątki i budynki Publicznego Gimnazjum w Świątkach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świątkach

  W dniu 11 października 2016r. Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  na dofinansowanie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących budynek administracyjny Urzędu Gminy Świątki i budynki Publicznego Gimnazjum w Świątkach oraz Zespołu Szkolno –

Wójt Gminy Świątki zaprasza na konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 roku.”

Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk zaprasza na konsultacje    „Rocznego programu współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 roku.”   Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki funkcjonujące jako Lokalna Grupa Działania zaprasza przedsiębiorców i osoby fizyczne na bezpłatne szkolenie na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na otwarcie bądź