Category Archives: Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Zgodnie Dziennikiem Ustaw rok 2015 poz. 1520, wersja obowiązująca od 2017-01-03)

Zgodnie Dziennikiem Ustaw rok 2015 poz. 1520, wersja obowiązująca od 2017-01-03 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (ostatnia zmiana: Dz. U.2016.2065) § 1. [Zakres

Bezpieczne wakacje

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, słońcem, beztroską i zabawą. W tym, żeby takie były pomocne będą poniższe broszury. Zachęcamy do zapoznania się.

112 Ogólnoeuropejski telefon alarmowy

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Do pobrania: telefon alarmowy 112  

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta i Powiatu Olsztyn

Do pobrania: Znaki, sygnały i telefony ratownicze i alarmowe format A4 ulotka o obowiązku meldunków do NPCZK Olsztyn Sygnały alarmowe 2013 Aplikacje bezpieczeństwa do zainstalowania: Aplikacja ogólnokrajowa RSO: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tvp.komunikaty&hl=pl Aplikacja RSO w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim: http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5804&Itemid=304&lang=pl Aplikacja miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego: http://bezpieczny.olsztyn.eu/