Category Archives: Sołectwa

Wiatka i Bojery w Skolitach.

W dniu 4 lipca bieżącego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Skolitach podpisała Umowę z Stowarzyszeniem Krainy Drwęcy i Pasłęki na realizację projektu pt. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączona z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej przez OSP w Skolitach”.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) – wyniki konkursu

Znane są już wyniki naboru I edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).  Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz