Category Archives: Aktualności

Zajęcia sportowe dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Świątki przy wsparciu merytorycznym Wójta Gminy Świątki otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 16.400,00 zł na organizację zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach programu „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w

Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach – Ostróda 2018

Dnia 9 marca 2018 r. na terenie Expo Mazury w Ostródzie odbył się Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. Gminę Świątki reprezentował Wójt Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Szewczyk oraz sołtysi: Iwona Zapał sołectwo Kwiecewo, Krystyna Ozga sołectwo Kalisty, Iwona Stankiewicz sołectwo Brzydowo, Wojciech

Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem pilotażowego programu  „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program w 2018 roku obejmuje