Category Archives: Aktualności

Obowiązek przeglądu i czyszczenia kominów

Corocznie w okresie grzewczym dochodzi do zwiększonej ilości pożarów i podtruć związanych bezpośrednio z nieprawidłowym użytkowaniem systemów grzewczych. Dlatego też, Wójt Gminy Świątki przypomina o konieczności czyszczenia kominów. Obowiązek ten jest regulowany prawnie: Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia