Category Archives: Aktualności

Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego 2017

Z przyjemnością informujemy o kolejnej edycji konkursu na najlepszych sportowców, trenerów i osób zasłużonych dla sportu w powiecie olsztyńskim w 2017 roku. Kluby, związki sportowe oraz samorządowcy mogą zgłaszać kandydatów do wyróżnień do 31 stycznia br. Zgodnie z Regulaminem nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane

Od 1 lutego 2018 r. zmianie ulegną stawki opłat za śmieci

UWAGA! od 1 lutego 2018 r. zmianie ulegają stawki opłat za śmieci Urząd Gminy w Świątkach informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. została podjęta przez Radę Gminy Świątki uchwała Nr XXVIII/249/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

Czytaki w Bibliotece – Biblioteka bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych

W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017”, Biblioteka w Świątkach otrzymała nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia, dwa urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej Czytak Plus, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome lub słabo widzące. Wraz