Category Archives: Skolity

Wiatka i Bojery w Skolitach.

W dniu 4 lipca bieżącego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Skolitach podpisała Umowę z Stowarzyszeniem Krainy Drwęcy i Pasłęki na realizację projektu pt. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączona z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej przez OSP w Skolitach”.